Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Geografia

Základné informácie:

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 307
Rozloha: 813 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1573

 

Geografická poloha

bec Jelšovec leží v juhozápadnej časti Lučenskej kotliny na dolnom toku Ipľa. Administratívne je zaradená do okresu Lučenec, ktorý je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja. Susedí s obcou Veľká nad Ipľom vo vzdialenosti 3 km. Od okresného mesta Lučenec je vzdialená 12km. Je súčasťou historického regiónu Novohrad. Geografické súradnice obce sú: 48 16´56´´S 19 36´04´´V vzd.

mapa

Cesta II.triedy, ktorá prechádza obcou spája obec s obcami Veľká nad Ipľom, Trenč, Panické Dravce a okresným mestom Lučenec. Železnica obcou neprechádza . Autobusová doprava bola v obci zriadená v roku 1952. 2.1.1 Poloha obce vzhľadom k pólom rozvoja Situovanie polohy obce nie je najvýhodnejšie, nakoľko sa jedná o okrajovú obec. Mesto Lučenec ako sídelné centrum je vzdialené 12 km. Ďalšie mestá

  • Veľký Krtíš je vzdialený 24km,
  • Poltár 31km,
  • Fiľakovo 21km,
  • Zvolen 62km.

Sídlo Banskobystrického samosprávneho kraja je vo vzdialenosti 87km.


Prírodné pomery

Povrch obce , ktorý je prevažne odlesnený, pahorkatinový, so zvyškami agačín a dúbrav je tvorený treťohornými štrkmi, tufickými ílmi, zlepencami, pyroklastikami ryodacitov, je poväčšine pokrytý sprašou. Prevládajú ilimerizované pôdy. Správcom tejto oblasti je Cerová vrchovina.

Klimatické pomery

Obec patrí do teplej až mierne suchej oblasti. Priemerné teploty sa pohybujú v januári -3,2 °C, v júli 20,1 °C. Priemerná ročná teplota je približne 9,1°C Úhrn zrážok je 550-650 mm. Nadmorská výška obce – v strede je 178m.n.m.a v intraviláne 175-281m.n.m.

Celkové katastrálne územie má rozlohu 818 ha. Okolie obce má vhodné pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu takže obec je z hľadiska poľnohospodárstva zaradená do kukuričnej výrobnej oblasti. V súčasnosti sa poľnohospodárskej činnosti venujú súkromné podnikateľské subjekty.

Obec Jelšovec nedisponuje využiteľnými zásobami nerastných surovín. Na území obce sú dve pieskové bane , tie sa však v súčasnosti nevyužívajú. Taktiež sa tu nachádza hornina sopečného pôvodu Már, ktorú má využitie v stavebníctve, ale tiež sa toto ložisko horniny v súčasnosti nevyužíva. 

 

 


 

Elektronické podania

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka