Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

OznamVytlačiť
 

Dňa 15.08.2019 bola predpísaným spôsobom doplnená za poslanca obce Jelšovec - podpísaním sľubu poslanca a prevzatím mandátu poslanca obecného zastupiteľstva pani Beata Kemeníková, ktorá získala v Komunálnych voľbách , ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018 počet hlasov 34. 


 
 

dohoda o splátkach dlhuVytlačiť
 


 
 

zápisnica OZ 15.7.2019Vytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

                       Oznam.

 

Oznamujeme Vám, že sa dňa  15.07.2019 sa  uskutoční  o 16 .00hod. v budove ObU Jelšovec zasadnutie Obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

1.Otvorenie

2.Prerokovanie upozornení prokurátora

3.Kontrola UVO

4.Projekt MOPS

5.Nájom obecného majetku prípadný odpredaj

6.Pripravované akcie

7.Diskusia - rôzne

8. Záver

 

 

 

V Jelšovci: 27.06.2019                                                                Miroslav Danč-poslanec OZ

 

 


 
 

Zápisnica OZ Jelšovec 22.03.2019Vytlačiť
 


 
 

ZápisVytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 


 
 

informácia o úrovni vytriedenia KOVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

Opätovne zverejňujeme informáciu: návrhy VZN sú zverejnené v podobe v akej nadobudnú účinnosť dňom 28.02.2019


 
 

zápisnica 4.2.2019Vytlačiť
 

Opätovne zverejňujeme Zápisnicu zo dňa 4.02.2019/1x zverejnená 7.02.2019/.


 
 

uznesenie4.2.2019Vytlačiť
 


 
 

zápisnica z OZ zo dňa 04.02.2019Vytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 


 
 

Zápisnica Uznesenie Prezenčná listinaVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

Nové!!!  Oznámenie f. Brantner Gemer Rimavská Sobota- pre obec Jelšovec

 

Z dôvodu Vianočných sviatkov sa mení deň zberu TKO zo dňa 26.12.2018 na 29.12.2018/ SOBOTA/.

 

 

 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

                                                 POZVÁNKA.

 

Dňa 04.12.2018 o 18.hodine sa v KD Jelšovec bude ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva.

 

Program:

1.Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

3.Zloženie sľubu novozvoleneého starostu - prevzatie mandátu , zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva- prevzatie mandátu

4.Príhovor starostu obce

5.Poverenie poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstvav prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, odst.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990  Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

6.Menovanie zástupcu starostu obce 

7.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce

8. Určenie platu starostu obce

9.Diskusia

10.Záver

 

 

 

 V Jelšovci:27.11.2018                                                                          Mgr. Viera Sárová

                                                                                                                starosta obce    


 
 

Výsledky komunálnych volieb - obec JelšovecVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jelšovec -10.11.2018

 

Kandidáti na  post starostu obce:

1. Erika Cerovská   MOST-HÍD

2. Mgr. Viera Sárová   SMER- sociálna demokracia

 

Kandidáti na post poslancov:

1.Gabriela Bárta-- MOST- HÍD

2.Beáta Kemeníková   - MOST- HÍD

3. Zdenko Kemeník  - MOST - HÍD

4. Erika Cerovská  MOST- HÍD

5. Jana Klapáčová  MOST- HÍD

 

6. Miroslav Danč   SMER- sociálna demokracia

7. Ján Sára  SMER - sociálna demokracia

8.Ján Kováč  SMER- sociálna demokracia

9. Iveta Tóthová  SMER- sociálna demokracia

10. Marián Krnáč  SMER- sociálna demokracia

 

ZVOLENý kandidát na post starostu obce:

MGR. Viera SÁROVÁ- SMER- sociálna demokracia-   119 hlasov

ZVOLENÍ POSLANCI DO ZASTUPITEĽSTVA:

Miroslav Danč- SMER- sociálna demokracia - 111 hlasov

Ján Sára- SMER- sociálna demokracia- 108 hlasov

Ján Kováč- SMER- sociálna demokracia- 101 hlasov

Iveta Tóthová- SMER- sociálna demokracia- 87 hlasov

Marián Krnáč- SMER- sociálna demokracia- 84 hlasov

 

NEZVOLENY KANDIDÁT NA STAROSTU:

Erika Cerovská- MOST -HÍD- 19 hlasov

NEZVOLENÍ KANDIDÁTI NA POST POSLANCA OBCE:

Beata Kemeníková MOST-HÍD- 34 hlasov

Gabriela Barta MOST- HÍD - 31 hlasov

Zdenko Kemeník MOST- HíD- 28 hlasov

Erika Cerovská MOST-HÍD- 26 hlasov

Jana Klapáčová MOST- HÍD- 23 hlasov

 


 
 

Oznam- Komunálne voľby 2018Vytlačiť
 

OZNAM!!!!!!

 

 

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie v Jelšovci:

Miroslav Jaraba  - Jelšovec 92

 

Počet volených poslancov:  5

 

Adresa na doručovanie - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie :

 

 

obecjelsovec@gmail.com

 

Jelšovec 74     985  32

  


 
 

MOPSVytlačiť
 

Vážení občania!!!!

 

Na základe  žiadosti  Obce Jelšovec  o nenávratný finančný príspevok nám bol schválený nenávratný príspevok 95 765,13 eur/ z celkovej  sumy 100 805,40 eur- Miestna občianska poriadková služba- /MOPS/ Operačný program Ľudské  zdroje.

 

Projekt bol zahájený dňom 01.01.2018 - do 31.12.2020

 

V projekte sa zamestnali 4 naši obyvatelia na základe výberového konania:

Ľudovít Kováč - koordinátor MOPS

Marek Kováč- člen MOPS

Henrich Tóth - člen MOPS

Slavomír  Botoš - člen MOPS

 

náhradníci: Nikolas Tóth

                   Marian Grosman

 

 

 

 

 

 


 
 

Elektronické podania

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka